artykuły - Publiczne Gimnazjum im. Wincentego Witosa w Pławie

wiadomości
Idź do spisu treści

Menu główne

artykuły

"Nie jesteś sam"
Beata Robak
fotka
16.10.2013
"Nie jesteś sam"

Realizując jedno z zadań konkursowych pod hasłem "Nie jesteś sam" OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ w dniu 16 października 2013 r. zorganizowano w naszej szkole konserwatorium, którego celem była odpowiedź na pytanie: Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub "eurosieroctwa" i gdzie szukać pomocy, gdy występuje przemoc, patologia i niedostosowanie społeczne?

W konserwatorium wzięli udział zaproszeni goście: pani Agnieszka Chmielowiec - zawodowy kurator sądowy, która reprezentuje II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich w Sądzie Rejonowym w Mielcu, pani Renata Raimbaev - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowej oraz przedstawiciele uczniów z wszystkich klas, pedagog szkolny i koordynator wykonania zadania konkursowego Beata Robak.

Goście udzielili odpowiedzi na następujące pytania: Jakie są przyczyny osamotnienia i odrzucenia w społeczeństwie? Jak czuje się i zachowuje wobec innych człowiek osamotniony i odrzucony w społeczeństwie? Jakie są formy pomocy osobom osamotnionym z powodu trudnej sytuacji życiowej, społecznej? Kto, kiedy i w jakich okolicznościach może korzystać z pomocy GOPSu? Na czym polega pomoc społeczna? Jakie są zasady przyznawania świadczeń oraz organizowania pomocy dla pojedynczych osób lub całych rodzin?

Panie zwróciły też uwagę na to, abyśmy nie bali się szukać wsparcia w instytucjach pomocowych, gdy jesteśmy w trudnej sytuacji życiowej. Uczniowie dowiedzieli się, że zawsze są osoby lub instytucje do których możemy zwrócić się o pomoc. Młodzież chętnie zadawała pytania i dyskutowała z zaproszonymi gośćmi. Uczniowie otrzymali ulotki i broszury informacyjne.

Celem konwersatorium pod hasłem "Nie jesteś sam" było zwrócenie uwagi młodych ludzi na problemy osób potrzebujących pomocy. Uczniowie będą potrafili dostrzec problemy niedostosowania społecznego oraz będą wiedzieli, gdzie i do kogo można zgłosić się o pomoc i w jaki sposób udzielać wsparcia osobom potrzebującym.

Zaproszeni goście bardzo ciekawie opowiedzieli również o swojej pracy. Gimnazjaliści pozytywnie ocenili sposób przekazywania wiedzy. Określili, że treści merytoryczne konwersatorium były zaprezentowane w przystępnej i łatwej do przyswojenia formie.

18.10.2013
Galeria
 
 
Szukaj
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego