artykuły - Publiczne Gimnazjum im. Wincentego Witosa w Pławie

wiadomości
Idź do spisu treści

Menu główne

artykuły

Spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Mielcu
Edyta Gawżyńska
fotka
17.10.2013
Spotkanie z policjantami

Nasza szkoła, mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów, współpracuje z Komendą Powiatową Policji w Mielcu. W ramach Ogólnopolskiego Konkursu "Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń", w którym nasze gimnazjum bierze udział, 17 października 2013 roku wszyscy uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami Policji.

Starszy sierżant Marek Opiela oraz sierżant sztabowy pani Urszula Chmura przeprowadzili pogadanki dla uczniów, które miały na celu uświadomienie skutków łamania prawa, zagrożeń i konsekwencji prawnych wynikających ze stosowania przemocy i cyberprzemocy oraz spożywania substancji psychoaktywnych przez młodzież. Spotkanie dotyczyło również przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa w szkole, domu i na ulicy związanych z zapobieganiem nieszczęśliwym wypadkom z udziałem dzieci i młodzieży szkolnej (zdarzenia drogowe, używanie odblasków wieczorową i nocną porą podczas poruszania się po ulicy, bezpieczne korzystanie z portali społecznościowych w sieci, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole zaposanych w regulaminach szkolnych, wypadki domowe: poparzenia, porażenie prądem, zadławienia, zatrucia środkami chemicznymi, wypadki w czasie prac polowych, utonięcia, ). Młodzież została zapoznana z różnymi formami łamania prawa na terenie szkoły stanowiącymi zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz konsekwencjami karnymi łamania tych praw w przypadku nieletnich. Wśród poruszonych tematów omówione zostały formy łamania prawa takie jak: kradzieże, bójki, pobicia, znęcanie, niszczenie mienia, stosowanie cyberprzemocy, przejawy demoralizacji młodzieży, nakłanianie do zażywania środków psychoaktywnych, posiadanie lub rozprowadzanie narkotyków. Policjanci w zrozumiały i przystępny sposób starali się przestrzec uczniów przed szkodliwością używek i zagrożeniami czyhającymi na młodzież każdego dnia, tym bardziej, że alkohol, papierosy, dopalacze i narkotyki są łatwo dostępne. Ponadto podczas spotkania omówione zostały coraz bardziej powszechne przestępstwa internetowe takie jak: pomówienia, umieszczanie zdjęć bez zgody właściciela, podszywanie się pod czyjeś dane osobowe.

Prelekcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży i była dobrą formą profilaktyki. Uczniowie przekonali się, że zachowując zawsze trzeźwy umysł, mogą podejmować racjonalne decyzje, które będą miały wpływ na ich przyszłość. Dzięki przeprowadzonym pogadankom młodzież ma świadomość odpowiedzialności karnej, wie, że łamiąc prawo, poniesie za to konsekwencje nie tylko prawne, ale często również zdrowotne, moralne i społeczne.

23.10.2013
Galeria
 
 
Szukaj
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego