artykuły - Publiczne Gimnazjum im. Wincentego Witosa w Pławie

wiadomości
Idź do spisu treści

Menu główne

artykuły

Nowa jakość doskonalenia
Jadwiga Dyba

Nasza szkoła bierze udział w projekcie "Nowa jakość doskonalenia - wsparcie rozwoju szkół w powiecie mieleckim", który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III "Wysoka jakość systemu oświaty" Działanie 3.5 "Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół". Realizacja projektu trwać będzie do 30 czerwca 2015 roku. W czasie realizacji projektu odbywać się będą warsztaty, wykłady, konsultacje w trakcie, których nauczyciele będą doskonalić i rozwijać swoje kompetencje, które wykorzystają w pracy z uczniami wspierając ich rozwój. Korzystając z sieci Internetowej, dzielić się będziemy wiedzą i wymieniać doświadczeniami z innymi nauczycielami powiatu mieleckiego biorącymi udział w tym projekcie.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) pod adresem:

http://www.ore.edu.pl/strona-ore/index.php?option=com_content&view=article&id=394&Itemid=1015
19.12.2013
Galeria
 
 
Szukaj
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego