artykuły - Publiczne Gimnazjum im. Wincentego Witosa w Pławie

wiadomości
Idź do spisu treści

Menu główne

artykuły

Certyfikat "Bezpiecznej Szkoły"
Magdalena Białek

W okresie od 10 maja 2013 r. do 30 listopada 2013 r. nasza szkoła wzięła udział w III Ogólnopolskim Konkursie "Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń" pod hasłem "Prawo, Przyjaźń, Tolerancja". Ideę programu konkursowego wsparło gremium Komitetu Honorowego, w którym znaleźli się przedstawiciele Sejmu i Senatu RP, członkowie Rządu RP, Rektorzy wyższych uczelni, Kuratorzy oświaty, Wojewodowie, Prezydenci miast i Marszałkowie Sejmików.

Przez 6 miesięcy realizowaliśmy zadania, które miały na celu spopularyzowanie wśród uczniów podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs służył podniesieniu poziomu bezpieczeństwa uczniów. Był dla naszej szkoły wielkim wyzwaniem. Wymagał zaangażowania wielu nauczycieli i wszystkich uczniów.

W ramach konkursu troje nauczycieli za pośrednictwem platformy edukacyjnej modle ukończyło kurs "Bezpieczna Szkoła 2014" organizowany przez Studium Prawa Europejskiego. Zostało podjętych szereg działań, spotkań, konkursów, inicjatyw na rzecz podniesienia bezpieczeństwa naszej szkoły i uczniów. Wychowawcy klas systematycznie prowadzili lekcje wychowawcze z wykorzystaniem Konspektów Komitetu Organizacyjnego. Uczniowie z dużym zaangażowaniem włączali się w różnorodne formy realizacji zadań. Bardzo ważnym narzędziem motywującym uczniów do aktywnego działania był element rywalizacji podczas testów i konkursów. Przeprowadzone zajęcia, debaty, konkursy, konwersatoria, spotkania z zaproszonymi gośćmi, liczne akcje i przedsięwzięcia wniosły dużą dawkę wiedzy i umiejętności, uwrażliwiły uczniów na potrzeby innych. Udział w konkursie pozwolił zweryfikować i uzupełnić wiedzę dotyczącą wielu aspektów bezpieczeństwa, funkcjonowania państwa i społeczeństwa obywatelskiego, a także okazał się bardzo pomocnym narzędziem podczas realizacji założeń wynikających z programu wychowawczego, szkolnego programu profilaktyki i klasowych planów wychowawczych.

Uwieńczeniem naszych działań jest zdobycie przez gimnazjum certyfikatu "Bezpiecznej Szkoły" oraz członkostwo "Ogólnopolskiego Klubu Bezpieczne Szkoły".

6.05.2014
Galeria
 
 
Szukaj
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego