wycieczki - Publiczne Gimnazjum im. Wincentego Witosa w Pławie

wiadomości
Idź do spisu treści

Menu główne

wycieczki

"Przede mną droga, którą ja wybrałem sam..."
Michał Opałacz

Przez 3 lata uczyli się mądrości zawartych w księgach, tradycji, miłości do ojczyzny i poznawali nieodgadnione tajemnice otaczającego świata. Wszystko po to, aby w kolejnych latach łatwiej przejść przez życie. Mowa o trzecioklasistach z Publicznego Gimnazjum im. W.Witosa w Pławie, którzy 28 czerwca opuścili mury swojej szkoły i stali się jej absolwentami.

Pożegnanie klas trzecich było wielkim świętem dla całej społeczności szkolnej, toteż tę wyjątkową uroczystość uświetnili swą obecnością znamienici goście: Przewodniczący Rady Gminy Borowa - Mieczysław Wiącek, Dyrektor Gimnazjum - Kazimiera Smoleń, Wójt Gminy Borowa - Władysław Błażejowski, Ks. Prałat - Józef Mróz, Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i wieloletni przyjaciel szkoły - Jadwiga Trzpis, Przewodniczący Komisji Oświaty w Gminie Borowa - Zdzisław Moryto, Przewodnicząca Rady Rodziców i Radna Powiatu Mieleckiego - Beata Zakręcka, Prezes i Dyrektor Naczelny PZL Mielec - Janusz Zakręcki, przedstawiciele Banku Spółdzielczego w Borowej - Edward Guzy, Urszula Ciechońska i Barbara Trzpis. Przybyli również byli i obecni nauczyciele, rodzice, pracownicy administracji i obsługi oraz koleżanki i koledzy z klas młodszych.

fotka
29.06.2012
Zakończenie roku szkolnego

Na początku akademii uczniowie klasy III wykonali ostatnie, ale jakże ważne zadanie. Z największą powagą przekazali na ręce przedstawicieli klas drugich Sztandar, który jest symbolem szkoły i wygłosili rotę uroczystego ślubowania. Drugoklasiści zobowiązali się strzec honoru Sztandaru i godnie reprezentować społeczność uczniowską.

Dalsza cześć akademii miała charakter wspomnieniowy. Nowi absolwenci z humorem, ale i z łezką w oku wspominali lata spędzone w szkole, przywoływali swoje szkolne przygody, smutki i radości. Podziękowali też wszystkim nauczycielom za pomoc i trud włożony w pracę wychowawczą. Wspominali szkołę jako miejsce przyjazne i otwarte, w którym nikną wszystkie zmartwienia i frasunki. Obiecali też odwiedzać nauczycieli i kolegów, aby dzielić z nimi swoimi problemami, sukcesami i osiągnięciami. A tych ostatnich z pewnością nie zabraknie, ponieważ trzecioklasiści uzyskali wysokie wyniki z tegorocznego egzaminu gimnazjalnego, które są ukoronowaniem ich pracy w gimnazjum Najwyższą średnią ocen w minionym roku szkolnym w klasach trzecich uzyskały uczennice klasy IIIa - Wiktoria Wieczerzak i Alicja Zakręcka, zaś uczeń klasy IIIb - Sebastian Miłoś najlepiej poradził sobie z testami egzaminacyjnymi.

Pani Dyrektor - Kazimiera Smoleń, wręczyła najlepszym uczniom świadectwa z paskiem, indywidualne wyróżnienia i nagrody m.in. za wzorową frekwencję i dla najlepszych czytelników oraz specjalne podziękowania dla Pani Jadwigi Trzpis, Starszego Wizytatora KO w Rzeszowie oraz Pani Beaty Zakręckiej, Przewodniczącej Rady Rodziców, za zaangażowanie w życie szkoły oraz owocną współpracę . Dowody wdzięczności otrzymali także aktywnie współpracujący ze szkołą rodzice. Pani Dyrektor przyznała także, że zbliżające się wakacje będą naprawdę należeć do udanych, bowiem uzyskane wyniki egzaminu są zarówno dla niej, uczniów i nauczycieli szczególnym powodem do dumy i zadowolenia. Dyplomy uznania otrzymali także sportowcy, którzy w zawodach na szczeblu powiatowym i wojewódzkim osiągali wysokie wyniki.

Powodów do radości było w tym dniu jeszcze więcej. Przedstawiciele banku przekazali na ręce Pani Dyrektor 32 calowy telewizor, który jest nagrodą dla Szkolnej Kasy Oszczędności za zajęcie I miejsca na szczeblu rejonowym i IV miejsca w kraju w konkursie "Dziś oszczędzam w SKO, jutro w Banku Spółdzielczym". Dyplomy uznania otrzymali najlepiej oszczędzający uczniowie oraz opiekunki SKO - Teresa Czerwiec i Alicja Polak.

Nazajutrz w szkole miała miejsce uroczystość zakończenia roku szkolnego 2011/2012 dla klas I i II. Młodsi koledzy również mogą pochwalić się wysokimi wynikami w nauce. Najwyższą średnią ocen w szkole - 5,26 uzyskała uczennica klasy Ib - Alicja Trzpis, zaś uczeń klasy IIc - Grzegorz Rogóż, tegoroczny finalista kuratoryjnego konkursu z języka angielskiego i zwycięzca większości szkolnych konkursów, otrzymał z rąk Dyrektora naszej placówki dyplom i statuetkę Prymusa Gimnazjum. Wyróżnienia na forum szkoły przypadły także uczennicom klasy IIb - Martynie Wiącek i Barbarze Robak, które zostały laureatkami powiatowego konkursu matematycznego dla klas II.

Piątkowa uroczystość miała szczególny wymiar z innego jeszcze powodu. Po wieloletniej pracy w zawodzie nauczyciela zdecydowała się przejść na emeryturę lubiana przez młodzież Pani Barbara Paluch-Tworek. Słowa uznania i podziękowania od Dyrektora Szkoły, rady rodziców, przedstawicieli gminy, kolegów i koleżanek oraz społeczności uczniowskiej były wyrazem wdzięczności za jej nauczycielski trud nauczania i wychowania młodego pokolenia.

Zakwitły akacje, witajcie wakacje - uczniowie po uroczystym zakończeniu roku szkolnego udali się na zasłużony odpoczynek, który będzie okazją do zregenerowania swoich sił i nabrania motywacji do pracy, bo przecież w przyszłym roku szkolnym trzeba dorównać sukcesom trzecioklasistów. Do zobaczenia za dwa miesiące!

30.06.2012
Galeria
 
 
Szukaj
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego