artykuły - Publiczne Gimnazjum im. Wincentego Witosa w Pławie

wiadomości
Idź do spisu treści

Menu główne

artykuły

Potrzebujemy siebie nawzajem
Krystyna Oskroba
fotka
6.06.2014
Podsumowanie projektów

W dniu 6 czerwca 2014 r. w naszym Gimnazjum odbyła się prezentacja projektów edukacyjnych realizowanych w bieżącym roku szkolnym przez klasy drugie. Klasa II a realizowała projekt propagujący ideę tolerancji zatytułowany "Potrzebujemy siebie nawzajem". Jego celem było kształtowanie właściwych postaw społecznych wśród młodzieży oraz uwrażliwienie na potrzeby innych ludzi. Uczniowie uczyli się poszanowania godności drugiego człowieka, akceptacji i integracji, a także szacunku dla osób niepełnosprawnych. Samodzielnie dochodzili do różnego typu informacji, uczyli się pracy zespołowej. Dokonali również refleksji nad własnymi uprzedzeniami oraz nad tym, jakie mechanizmy prowadzą do dyskryminacji i wykluczenia społecznego. Odkrywali własne talenty (organizacyjne, teatralne, plastyczne), a także uczyli się wyrażać swoje poglądy.

Klasa wykonywała zadania w dwóch grupach:

Grupa I pod opieką pani Edyty Gawżyńskiej i pana Łukasz Lesia przygotowała reportaż na temat rasizmu i ksenofobii, a także granic tolerancji. Uczniowie zgromadzili i opracowali różnego typu materiały filmowe i literackie dotyczące znaczenia tolerancji w życiu człowieka, a także skutków nietolerancji. Drugim zadaniem było wykonanie prezentacji multimedialnej - "Tolerancja wobec osób z niepełnosprawnością fizyczną i psychiczną", czyli określenie rodzajów niepełnosprawności, wskazanie osób niepełnosprawnych znanych w świecie muzycznym, sportowym i naukowym, a także przytoczenie wielu cennych myśli dotyczących niepełnosprawności, jak np. zdanie "Kiedy zobaczysz osobę niepełnosprawną, dostrzeż w niej siebie".

Grupa II pod opieką pani Krystyny Oskroba przygotowała i przeprowadziła wśród społeczności gminy Borowa ankietę pt. "Czy jesteśmy tolerancyjni?". Uczniowie opracowali wyniki ankiety i zaprezentowali je w formie prezentacji multimedialnej. Ankietowani nazywali najważniejsze cechy tolerancji, określali jej granice, mówili również o tolerancji wobec innych ras, narodowości i religii. Kolejnym zadaniem było opracowanie scenariusza przedstawienia teatralnego pt. "Największą mądrością jest umieć jednoczyć, nie rozbijać" (kard. Stefan Wyszyński). Uczniowie przygotowali oprawę muzyczną, odpowiednie stroje i rekwizyty, a w dniu prezentacji projektu wykazali się zdolnościami aktorskimi i wokalnymi.

Cel projektu został osiągnięty. Uczestnicy przybliżyli sobie i wszystkim uczniom naszego Gimnazjum, jak uczyć się wybaczania, akceptacji i poszanowania dla poglądów innych ludzi. Po zakończeniu prezentacji zostali nagrodzeni gromkimi brawami i wysoką ilością punktów.

13.06.2014
Galeria
 
 
Szukaj
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego