wycieczki - Publiczne Gimnazjum im. Wincentego Witosa w Pławie

wiadomości
Idź do spisu treści

Menu główne

aktualności

Rok Bezpiecznej Szkoły
Michał Opałacz

Rok szkolny 2012/2013 został ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej "Rokiem Bezpiecznej Szkoły". Głównym celem rządowej inicjatywy jest wzmocnienie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych.

Dbałość o bezpieczeństwo i wychowanie uczniów jest obowiązkiem szkoły przez cały czas jej działalności. Warto jednak w sposób szczególny podkreślić rolę, jaką w działaniach szkoły pełnią wychowanie i zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa. Dlatego też proponuję, aby nowy rok szkolny był "Rokiem Bezpiecznej Szkoły" i aby działania środowiska oświatowego skupiły się w najbliższych miesiącach właśnie na sprawach bezpieczeństwa i wychowania - uzasadniła powód przedsięwzięcia minister edukacji.

W naszym gimnazjum zostały podjęte szerokie działania mające za zadanie uświadomić rodzicom oraz uczniom problem bezpieczeństwa młodego człowieka w środowisku szkolnym.

fotka
31.10.2012
Teatr profilaktyczny

31 października 2012 r. w naszej placówce został przedstawiony spektakl profilaktyczny pt. "Punkt zwrotny" w wykonaniu teatru "Inspiracja". Przedstawienie, które adresowane było do wszystkich uczniów, poruszało problem uzależnień od alkoholu, dopalaczy i narkotyków oraz ukazywało konsekwencje zdrowotne, prawne i moralne spożywania środków odurzających przez młodzież. Spektakl uświadomił uczniom, że każdy jest kowalem własnego losu i każdy może zmienić swoje życie, tylko musi odnaleźć w odpowiednim czasie swój "punkt zwrotny". Wśród uczniów naszej szkoły została przeprowadzona również anonimowa ankieta dotycząca spożywania substancji psychoaktywnych przez młodzież. Na podstawie jej wyników opracowano raport oraz wnioski, które wdrożono do realizacji. Wyniki ankiety zostaną zaprezentowane rodzicom podczas najbliższego zebrania wywiadowczego.

fotka
7.11.2012
Spotkanie z policjantami

Innym przedsięwzięciem podjętym w ramach akcji "Rok Bezpiecznej Szkoły" było spotkanie uczniów naszego gimnazjum z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Mielcu. Policjanci przeprowadzili w klasach pogadanki z uczniami, które miały na celu uświadomienie skutków łamania prawa oraz zagrożeń i konsekwencji prawnych związanych ze spożywaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież. Pani Urszula Chmura i pan Marek Opiela przestrzegali uczniów przed zagrożeniami czyhającymi na nich każdego dnia, tym bardziej, że alkohol, papierosy, dopalacze i narkotyki są łatwo dostępne.

W dniu 14 listopada 2012 r. podczas zebrania z rodzicami obecny był pan policjant - sierżant Marek Opiela, który przeprowadził pogadankę na temat zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją i przestępczością, zaś pedagog Magdalena Białek przedstawiła rodzicom prezentację pt. "Zabawa w dorosłość", która dotyczyła szkodliwości uzależnień.

Również 14 listopada br. w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu miała miejsce powiatowa konferencja "Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym", w której udział wzięły pani dyrektor Kazimiera Smoleń oraz pani pedagog Edyta Gawżyńska. Podczas konferencji przedstawiono m.in. analizę stanu wiedzy nauczycieli z terenu powiatu mieleckiego o zachowaniach młodzieży szkolnej w zakresie problematyki przemocy w szkole i używania środków psychoaktywnych oraz omówiono zagrożenia płynące z sieci internetowej.

Młody człowiek musi często dokonywać trudnych wyborów. Powinien jednak pamiętać o tym, że zachowując rozsądek i trzeźwy umysł, może zawsze podejmować właściwe decyzje, które będą miały wpływ na jego przyszłość. Miejmy nadzieję, że działania podjęte w naszej szkole w ramach "Roku Bezpiecznej Szkoły" przyczynią się do dokonywania przez młodzież samych właściwych wyborów.

20.11.2012
Galeria
 
 
Szukaj
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego