artykuły - Publiczne Gimnazjum im. Wincentego Witosa w Pławie

wiadomości
Idź do spisu treści

Menu główne

artykuły

Ostatni raz z moją klasą...
Michał Opałacz
fotka
27.06.2014
Zakończenie roku szkolnego

Nie do wiary, jak szybko płynie czas. Wczoraj mali, dziś dorosły świat. Wciąż pamiętam pierwszy szkolny dzień, tak wyraźnie widzę to…Moja szkoła jak majowy dzień, czasem słońce, czasem chwile złe. Pierwsza miłość, pierwsze smutku łzy. Nigdy tego nie zapomnę...

Dwudziestego szóstego czerwca br. nasi wspaniali trzecioklasiści opuścili mury szkoły i stali się jej absolwentami. Radość, emocje, głębokie refleksje oraz łzy wzruszenia towarzyszyły wszystkim obecnym podczas uroczystego zakończenia nauki w gimnazjum. Jesteśmy przekonani, że nasi absolwenci niejednokrotnie dostarczą nam powodów do dumy i zadowolenia.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością wyjątkowi goście: przewodniczący rady gminy Borowa - Mieczysław Wiącek, dyrektor gimnazjum - Kazimiera Smoleń, ks. prałat - Józef Mróz, proboszcz parafii Borowa - ks. Stanisław Polek, sekretarz gminy Borowa - Czesław Rogóż, prezes ZNP - Barbara Paluch-Tworek przewodnicząca rady rodziców - Dorota Taras-Grzelak, radna powiatu mieleckiego - Beata Zakręcka, przedstawiciele Banku Spółdzielczego w Borowej - Edward Guzy, Urszula Ciechońska i Barbara Trzpis, radni gminy Borowa - Magdalena Kuzara i Bernadeta Biesiadecka Nie zawiedli również byli i obecni nauczyciele, rodzice, pracownicy administracji i obsługi oraz koleżanki i koledzy z klas młodszych.

Na początku akademii trzecioklasiści przekazali na ręce przedstawicieli klas drugich sztandar, który jest symbolem szkoły. Drugoklasiści zobowiązali się strzec jego honoru oraz godnie reprezentować społeczność gimnazjalną. Przewodnicząca samorządu uczniowskiego, Wiktoria Macura, przekazała tymczasowo swoją funkcję koleżance z klasy IIa - Marcie Wieczerzak. Nowi absolwenci po uroczystym złożeniu ślubowania wyrazili wierszem i piosenką głęboką wdzięczność wszystkim nauczycielom za cierpliwość, wyrozumiałość oraz trud włożony w pracę wychowawczą. Z tej okazji każdy otrzymał najpiękniejszy dowód uznania - czerwoną różę. Zapewnili także o gotowości do współpracy, a także o bieżącym informowaniu o swoich sukcesach i osiągnięciach. Tych ostatnich z pewnością nie zabraknie, ponieważ trzecioklasiści uzyskali najwyższy wynik w gminie z tegorocznego egzaminu gimnazjalnego. Najwyższą średnią ocen w minionym roku szkolnym w klasach trzecich uzyskali Maksymilian Grzelak (kl. IIIa) i Alicja Trzpis (kl. IIIb). Maksymilian otrzymał także z rąk pani dyrektor dyplom i statuetkę Prymusa Gimnazjum.

Wyjątkowy był także moment pożegnania ks. Mariusza Kmiecia, który od września rozpoczyna pracę w innej parafii. Ks. Mariusz otrzymał nagrodę dyrektora oraz szczególne podziękowania za zaangażowanie i gorliwą pracę w kształtowaniu serc i umysłów młodego pokolenia.

Następnie pani dyrektor - Kazimiera Smoleń, wręczyła najlepszym uczniom świadectwa z paskiem, indywidualne wyróżnienia i nagrody m.in. za wzorową frekwencję i dla najlepszych czytelników. Specjalne słowa wdzięczności otrzymali rodzice oraz przewodnicząca, pani Dorota Taras-Grzelak, za niezwykle owocną współpracę nie tylko w minionym roku szkolnym. Pan Łukasz Leś nagrodził również członków samorządu uczniowskiego za aktywną działalność. Dyplomy uznania otrzymali także sportowcy, którzy zawodach na szczeblu powiatowym i wojewódzkim osiągali wysokie wyniki.

Powodów do radości w tym dniu było jeszcze więcej - przedstawiciele banku wręczyli pani dyrektor nagrodę pieniężną za zajęcie 1. miejsca w województwie i w kraju w konkursie "Spółdzielnia dobrych serc". Dyplomy uznania otrzymali najlepiej oszczędzający uczniowie oraz opiekunki Szkolnej Kasy Oszczędności - Teresa Czerwiec i Alicja Polak.

Następnego dnia miała miejsce uroczystość zakończenia roku szkolnego 2013/2014 dla klas I i II. Młodzi gimnazjaliści również mogą pochwalić się wysokimi wynikami w nauce. Najlepsi uczniowie otrzymali na forum szkoły swiadectwa z wyróżnieniem. Wśród nic znaleźli się: Mateusz Obara (kl. Ia), Monika Mierzwińska i Wiktoria Leśniak (kl. Ib), Patrycja Kilian i Marta Wieczerzak (kl. IIa) oraz Julia Wiącek, Aleksandra Wiącek, Marlena Wiącek, Anna Stachowicz i Weronika Załucka (kl. IIb). Nagrodzeni zostali również ci, którzy w minionym roku szkolnym wykazali się wzorową frekwencją. Tytuł najlepszego czytelnika w szkole otrzymał Paweł Działo z kl. IIa.

Przepiękną dekorację zwracającą uwagę wszystkich gości obecnych na uroczystości zakończenia roku szkolnego wykonali uczniowie pod przywództwem osoby obdarzonej niezwykłym gustem artystycznym, pani Alicji Polak.

Wszystkim gimnazjalistom życzymy słonecznych wakacji i owocnego odpoczynku. Do zobaczenia we wrześniu!

1.07.2014
Galeria
 
 
Szukaj
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego