artykuły - Publiczne Gimnazjum im. Wincentego Witosa w Pławie

wiadomości
Idź do spisu treści

Menu główne

artykuły

Mistrz Krzyżówki i Łamigłówki Matematycznej
Beata Robak
fotka
17.10.2014
Mistrz Krzyżówki

Dziesięciu uczniów z klas drugich i trzecich naszego gimnazjum zgłosiło chęć uczestnictwa w Szkolnym Konkursie "Mistrz Krzyżówki i Łamigłówki Matematycznej.

Konkurs jest długoterminowy - trwa 15 tygodni, rozpoczął się 17 października 2014 r.W konkursie mógł wziąć udział każdy uczeń klasy II i III, który zgłosił swe uczestnictwo u nauczyciela matematyki, pani Beaty Robak, najpóźniej do dnia 11 października.

Konkurs polega na rozwiązywaniu krzyżówek i łamigłówek matematycznych. Krzyżówki są różnorodne. Każdy uczestnik konkursu otrzymuje skserowaną krzyżówkę lub łamigłówkę w piątek (przez 15 tygodni) po 5 lekcji od nauczyciela matematyki. Krzyżówkę lub łamigłówkę należy rozwiązać (można korzystać z różnych źródeł informacji) i oddać w poniedziałek w godz. 7.45- 8.00. Każda krzyżówka (łamigłówka) jest punktowana. Ilość punktów zależy od rodzaju i stopnia trudności (na ogół jeden punkt za każde poprawne hasło i jeden punkt za poprawne rozwiązanie końcowe, jeśli takie będzie).Mistrzem zostanie uczeń, który zgromadzi najwięcej punktów, jednak nie mniej niż 90% punktów możliwych do zdobycia.

Cele konkursu:

  1. Popularyzacja wiedzy matematycznej wśród jak najszerszego kręgu młodzieży gimnazjalnej.
  2. Wzbogacenie słownictwa matematycznego.
  3. Kształtowanie pojęć matematycznych.
  4. Oswajanie z różnymi, równoważnymi definicjami tych pojęć.
  5. Kształcenie umiejętności korzystania z encyklopedii, słowników matematycznych i innych źródeł informacji.
  6. Wdrażanie do samodzielnego czytania ze zrozumieniem zadań i poleceń matematycznych.
  7. Rozwijanie umiejętności: logicznego myślenia, przeprowadzania rozumowań, spostrzegawczości, odkrywania reguł i prawidłowości,stosowania poprawnych uogólnień,dokonywania analizy i syntezy.

Uczestnicy konkursu to uczniowie: Adrianna Anuszewska, Mateusz Obara, Mirosław Pezda, Michał Zych z klasy II a, Marcin Cirbus, Damian Trzpis, Michał Zakręcki z klasy II b, Krystian Mikrut, Karol Żelazko z III a oraz Patrycja Marut z III b. Życzymy powodzenia!

26.10.2014
Galeria
 
 
Strona główna | INFO | Wiadomości | Galeria | Uczniowie | Nauczyciele | Rodzice | Pedagog | Dokumenty | Kontakt | Ogólna mapa witryny
Szukaj
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego