artykuły - Publiczne Gimnazjum im. Wincentego Witosa w Pławie

wiadomości
Idź do spisu treści

Menu główne

artykuły

Spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Mielcu
Edyta Gawżyńska
fotka
2.12.2014
Spotkanie z policjantami

Drugiego grudnia 2014 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie wszystkich uczniów z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Mielcu (Zespół Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii).

Zaproszeni goście przeprowadzili pogadanki, które miały na celu uświadomienie młodzieży skutków łamania prawa, zagrożeń i konsekwencji prawnych wynikających ze stosowania przemocy i cyberprzemocy oraz spożywania substancji psychoaktywnych. Spotkanie dotyczyło również przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa w szkole, domu i na ulicy związanych z zapobieganiem nieszczęśliwym wypadkom z udziałem dzieci i młodzieży szkolnej (zdarzenia drogowe, używanie odblasków wieczorową i nocną porą podczas poruszania się po ulicy, bezpieczne korzystanie z portali społecznościowych w sieci). Młodzież została zapoznana z różnymi formami łamania prawa na terenie szkoły stanowiącymi zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz konsekwencjami karnymi łamania tych praw w przypadku nieletnich. Wśród poruszonych tematów omawiane były formy łamania prawa takie jak: kradzieże, bójki, pobicia, znęcanie, niszczenie mienia, stosowanie cyberprzemocy, przejawy demoralizacji młodzieży, nakłanianie do zażywania środków psychoaktywnych, posiadanie lub rozprowadzanie narkotyków. Policjanci w zrozumiały i przystępny sposób starali się przestrzec uczniów przed szkodliwością używek i zagrożeniami czyhającymi na młodzież każdego dnia, tym bardziej, że alkohol, papierosy, dopalacze i narkotyki są łatwo dostępne. Ponadto podczas spotkania omówione zostały coraz bardziej powszechne przestępstwa internetowe takie jak: pomówienia, umieszczanie zdjęć bez zgody właściciela, podszywanie się pod czyjeś dane osobowe.

Prelekcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży i była dobrą formą profilaktyki. Uczniowie przekonali się, że zachowując zawsze trzeźwy umysł, mogą podejmować racjonalne decyzje, które będą miały wpływ na ich przyszłość. Dzięki przeprowadzonym pogadankom młodzież ma świadomość odpowiedzialności karnej, wie, że łamiąc prawo, poniesie za to konsekwencje nie tylko prawne, ale często również zdrowotne, moralne i społeczne.

2.12.2014
Galeria
 
 
Szukaj
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego