artykuły - Publiczne Gimnazjum im. Wincentego Witosa w Pławie

wiadomości
Idź do spisu treści

Menu główne

artykuły

Bezpieczeństwo w naszej szkole
Krystyna Oskroba
fotka
12.03.2015
Debata o bezpieczeństwie

Uczniowie spędzają w szkole wiele godzin. Realizują swoje zainteresowania, nawiązują przyjaźnie, ale przede wszystkim pragną zapewnienia im poczucia bezpieczeństwa.

Jednym z zadań zaplanowanych przez Samorząd Uczniowski w bieżącym roku szkolnym było wyeliminowanie zachowań agresywnych w naszej szkole i przeciwdziałanie wszelkim objawom przemocy. Zadanie to jest zbieżne z kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa "Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach".

Agresja może objawiać się pod postacią fizyczną (np. bicie, kopanie, wyłudzanie pieniędzy), a także słowną (np. ubliżanie, przezywanie, wyśmiewanie, plotkowanie).

W naszej szkole w ramach SU działa sekcja porządkowa, której zadaniem jest nie tylko dbanie o porządek, ale również obserwowanie wszelkich niewłaściwych zachowań uczniów i informowanie o tym nauczycieli.

Aby dowiedzieć się, jak uczniowie oceniają bezpieczeństwo w naszej szkole, Samorząd Uczniowski zaproponował każdej klasie wykonanie plakatu o takiej właśnie tematyce. Klasy wytypowały również swoich przedstawicieli, którzy zaprezentowali swoje prace podczas debaty pt. "Bezpieczeństwo w naszej szkole".

Wybrani uczniowie spotkali się 12 marca 2015 r. Debatę poprowadził Zarząd SU - Marlena Wiącek, Marcin Cirbus i Anna Spyra, a nad jej przebiegiem czuwali nauczyciele - opiekunowie SU. Ponieważ działanie to było elementem Ligi Klas, zarówno wygląd plakatów, jak i sposób ich prezentacji poddano ocenie Zarządu SU. Każda klasa miała również możliwość przyznania punktów jednej z klas, za wyjątkiem swojej, której zarówno sam plakat, jak i sposób jego prezentacji najbardziej się spodobał.

Zwycięzcą okazała się klasa III a, uzyskując najwyższą ilość punktów. W trakcie debaty uczniowie jednoznacznie przyznali, że nasza szkoła jest bezpieczna i przyjazna, a panująca w niej atmosfera daje im możliwość pełnego rozwoju. Uzyskany efekt poczucia bezpieczeństwa to rezultat wspólnych działań rodziców, uczniów i nauczycieli. Wykonane przez uczniów prace zostały wyeksponowane na korytarzu szkolnym.

15.03.2015
Galeria
 
 
Szukaj
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego