artykuły - Publiczne Gimnazjum im. Wincentego Witosa w Pławie

wiadomości
Idź do spisu treści

Menu główne

artykuły

Mniejszości etniczne w Polsce
Michał Opałacz

fotka
8.06.2017
Mniejszości etniczne w Polsce

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klasy IIa realizowali projekt edukacyjny Mniejszości etniczne w Polsce. Jego podstawowym zadaniem było rozwijanie postawy tolerancji dla odmiennych kultur i szacunku dla osób należących do mniejszości etnicznych, ogólna znajomość ich praw oraz kształtowanie przekonania o walorach społeczeństwa wielokulturowego.

Uczniowie byli podzieleni na trzy grupy. Konsultacje z opiekunami poszczególnych grup odbywały się w ustalonych terminach.

Grupa I (Romowie) - Paweł Rokoszak, Mikołaj Żelazko, Kamil Pezda, Iwona Kieszek, Aleksander Skopiński, Klaudia Trzpis, (lider); opiekun - Michał Opałacz. W jednym zadaniu projektowym grupę tę wspomogła gościnnie Weronika Stachowicz z klasy I. Uczniowie tej grupy przygotowali prezentację multimedialną na temat życia, historii, tradycji i praw ludności romskiej. Opracowali także śpiewnik piosenek polsko-romskich oraz zaprezentowali wyjątkowe romskie kreacje ze szczególnym uwzględnieniem ich charakterystycznych cech. Jeden z uczniów (Kamil Pezda) pochwalił się znajomością języka romskiego, zaś uczennica Iwona Kieszek wyrecytowała jeden z utworów autorstwa Papuszy oraz zaprezentowała swoje wróżbiarskie zdolności. Pod koniec uroczystości zebrani mieli okazję spróbować romskich wypieków.

Grupa II - Dominika Musz, Nicole Walska, Natalia Majewska, Bartosz Borajski, Dominik Jędrzejowski, Anna Cebula, Zuzanna Nieć (lider); opiekun - Marcelina Kaczówka Uczniowie tej grupy odtworzyli w formie scenki teatralnej moment najazdu Tatarów na Kraków. Zadbali o potrzebne rekwizyty i scenografię. Opracowali także słownik tatarsko-polski oraz układ choreograficzny do rytmu tatarskiej muzyki. Uwagę zebranych zwróciły wyjątkowe stroje tatarskie oraz znajomość tatarskiego słownictwa. Uczniowie przygotowali także prezentację multimedialną dotyczącą tej mniejszości etnicznej. Nie zabrakło również tatarskich słodyczy - popularnych czak-czaków, które przygotowała Nicole Walska.

Grupa III (Łemkowie) - Sandra Sztuka, Martyna Majocha, Agata Ćwięka, Igor Serafin, Mikołąj Cirbus, Adrian Wiącek, Patrycja Rzeszut (lider); opiekun - Beata Robak Uczniowie tej grupy opracowali książkę kucharską z najbardziej znanymi daniami kuchni łemkowskiej, zaprezentowali także swoje zdolności taneczne do rytmu łemkowskiej muzyki. Wykonali również charakterystyczne makiety strojów tej grupy etnicznej. Uczennica Agata Ćwięka wyrecytowała wiersz w języku łemkowskim. Uwagę zebranych zwróciła ciekawa prezentacja multimedialna na temat historii, tradycji i charakterystycznym cech Łemków. Członkowie tej grupy przygotowali także jeden z przysmaków kuchni łemkowskiej - adzymki.

Wszyscy uczniowie kl. IIa wzięli udział w klasowym konkursie wiedzy na temat mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. I miejsce zajęła Patrycja Rzeszut, II lokata przypadła Pawłowi Rokoszakowi, zaś III miejsce zdobyła Klaudia Trzpis. Nie zabrakło także ogólnej debaty na temat tolerancji, w której udział wzięli przedstawiciele klasy I - Kacper Łaz, Aleksandra Jachym, Gabriela Pazdro, Patrycja Banaś oraz Marlena Serafińska.

Podsumowanie projektu odbyło się 8 czerwca 2017 r. w Publicznym Gimnazjum im. Wincentego Witosa w Pławie. Realizacja poszczególnych zadań projektowych została wysoko oceniona przez Dyrektora szkoły.

26.06.2017
Galeria
 
 
Szukaj
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego