artykuły - Publiczne Gimnazjum im. Wincentego Witosa w Pławie

wiadomości
Idź do spisu treści

Menu główne

artykuły

Balladyna na wesoło

fotka
8.06.2017
Balladyna na wesoło

Projekt "SIĘ KRĘCI! Balladyna na wesoło" był dla uczniów klasy IIb doskonałą okazją do zapoznania się z treścią lektury szkolnej jaką jest "Balladyna" Juliusza Słowackiego oraz niekonwencjonalnego podejścia do klasycznych tekstów literackich. Poszczególne zespoły, mimo odmiennych zadań, musiały ze sobą współpracować, by osiągnąć jeden zamierzony, wspólny cel jakim był film. Grupy wypracowały bardzo dużo ciekawych pomysłów i rozwiązań, które w całości złożyły się na powstanie kabaretowej wersji "Balladyny".

Grupa I, tzw. "aktorska", wykazała się ogromnym talentem aktorskim. To ten zespół był 'twarzą' projektu, więc znaleźli się w nim przede wszystkim uczniowie lubiący teatralne występy, mający łatwość występowania na scenie i nie czujący skrępowania przed kamerą. Do ich zadań, prócz opanowania tekstu, należało również opracowanie scenariusza, dobranie odpowiednich aktorów do poszczególnych ról oraz przygotowanie kolejnych scen pod kątem aktorskim i choreograficznym. Przez kilka miesięcy uczniowie mocno pracowali podczas prób, często udoskonalając tekst, podpowiadając najlepsze rozwiązania ruchu scenicznego lub najlepszych miejsc do odegrania danej sceny.

Grupa II, tzw. "artystyczna" odpowiadała za graficzną oprawę projektu oraz odpowiednią charakteryzację aktorów, dobór kostiumów i aktorskich rekwizytów. Uczniowie tej grupy byli autorami napisów oraz grafik wykorzystanych potem w filmie. Zadaniem tej grupy było również opracowanie wzorów biletów i plakatów, a przede wszystkim zrealizować od strony artystycznej dzień prezentacji projektu. Uczniowie wykazali się niezwykłą pomysłowością aranżując salę gimnastyczną na wymyślone przez siebie kino "Kosmos", w którym odbyła się premiera filmu "Balladyna". Uczniowie przygotowali logo kina, zorganizowali układ widowni, miejsce projekcji, a także wcielili się w rolę bileterów i obsługi kina.

Grupa III, tzw. "techniczna" była odpowiedzialna za nagranie wszystkich scen, a następnie montaż i przygotowanie filmu do premierowej projekcji. Uczniowie wykazali się również dużą pomysłowością, zwłaszcza podczas dnia zdjęciowego, kiedy na bieżąco musieli rozwiązywać problemy związane z miejscem realizowanego filmu. Niekiedy pomysły wypracowane podczas wspólnych prób w szkole okazywały się zawodne w zderzeniu ze skansenową rzeczywistością. Grupa ta odpowiadała za sprzęt do nagrywania obrazu i dźwięku oraz oprogramowanie niezbędne do edycji filmowej jak i ścieżki dźwiękowej. Punktem kulminacyjnym było przygotowanie projektora, ekranu oraz nagłośnienia sali kinowej.

Realizacji projektu "SIĘ KRĘCI! Balladyna na wesoło" mimo, że realizowany został w trzech różnych grupach wymagał od wszystkich uczestników wzajemnej współpracy i ciągłych konsultacji. Praca podczas projektu nauczyła uczniów jak ważne jest współdziałanie między wszystkimi uczestnikami, jak wzajemne relacje, wymiana pomysłów wpływają na ostateczny efekt projektu. P rojekt okazał się też idealnym sposobem połączenia wielu różnych talentów jakimi obdarzeni są uczniowie klasy IIb i jak świetnie potrafią je wykorzystać w realizacji jednego wspólnego pomysłu. Potwierdzeniem tej wspólnej i ciężkiej pracy wszystkich uczestników projektu był dzień prezentacji i premierowy pokaz filmu. Cisza panująca na sali, burzliwe brawa, a także następne projekcje już w salach szkolnych były dowodem na świetną pracę jaką wykonali uczniowie klasy IIb.

26.06.2017
Galeria
 
 
Szukaj
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego