artykuły - Publiczne Gimnazjum im. Wincentego Witosa w Pławie

wiadomości
Idź do spisu treści

Menu główne

artykuły

Projekt edukacyjny klasy II "Bezpieczni w Internecie"
Beata Robak

fotka
7.06.2018
Bezpieczni w Internecie

W bieżącym roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klasy II realizowali projekt edukacyjny na temat "Bezpieczni w Internecie".

Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mający na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

Klasa została podzielona na trzy grupy projektowe, których opiekunami byli: Edyta Gawżyńska, Beata Robak i Michał Opałacz.

Celem projektu było:

 • kształcenie umiejętności posługiwania się podstawowym zasobem pojęć związanych z Internetem
 • uwrażliwianie uczniów na kulturę języka, stwarzanie możliwości uczenia się poprzez działanie
 • rozbudzanie świadomości uczniów o negatywnych konsekwencjach związanych z Internetem
 • nauka mądrego i bezpiecznego korzystania z Internetu
 • ogólna znajomość historii Internetu i pojęć z nim związanych
 • uświadomienie sobie potrzeby ochrony swojej prywatności
 • doskonalenie umiejętności wykorzystywania różnych źródeł informacji
 • rozwianie współpracy międzyuczniowskiej i współdziałania w grupie.

Poszczególne grupy wykonały następujące zadania:

Grupa I (Weronika Stachowicz - lider, Kamil Miłoś, Jakub Jędrzejowski, Nikodem Sztuka, Gabriela Pazdro, Aleksandra Jachym):

 • opracowano prezentację multimedialną nt. "Historia Internetu"
 • przeprowadzano konkurs wiedzy o Internecie
 • opracowano słownik pojęć internetowych ( hasła związane z Internetem)
 • przeprowadzono wśród uczniów szkoły ankietę na temat właściwego wykorzystania Internetu, dokonano analizy wyników ankiety i opracowano raport
 • przygotowano przedstawienie profilaktyczne związane z właściwym korzystaniem z Internetu.

Grupa II (Karolina Rucka - lider, Patrycja Banaś, Kacper Miłoś, Paweł Czech, Mateusz Cebula):

 • napisano wiersz na temat Internetu
 • wykonano tablicę informacyjną o możliwościach Internetu
 • przygotowano informacje na temat możliwości i zalet Internetu, najważniejszych usług oferowanych w sieci Internet
 • zgromadzono informacje na temat zasad dobrego zachowania w Internecie, na temat netykiety, Dnia Bezpiecznego Internetu
 • opracowano prezentację multimedialną nt. "12 interesujących faktów o Internecie"

Grupa III (Kacper Mazurek - lider, Marlena Serafińska, Kacper Krawczyk, Patryk Gudz, Dawid Stala, Mateusz Przebięda ):

 • opracowano prezentację multimedialną o zagrożeniach związanych z niewłaściwym korzystaniem z Internetu.
 • przeprowadzono ankietę wśród uczniów szkoły nt. "Bezpiecznie korzystam z Internetu", opracowano wyniki ankiety
 • przygotowano ulotkę informacyjną na temat działań określanych jako cyberprzemoc oraz zasad bezpiecznego korzystania z Internetu
 • członkowie tej grupy brali również udział w przedstawieniu profilaktycznym.

Prezentacja projektu odbyła się w dniu 04 czerwca 2018 r. na sali gimnastycznej w obecności dyrektora szkoły, rodziców, opiekunów projektu, uczestników grup projektowych i uczniów klas trzecich. Uczniowie zaprezentowali wyniki swojej pracy. Dzień prezentacji projektu dostarczył widowni ogromną porcję wiedzy, był inspirujący i ciekawy. Pozwolił gimnazjalistom wykazać się różnymi umiejętnościami i wiadomościami, pokazał ich pracowitość, inicjatywę i zainteresowania. Niewątpliwie przyniósł satysfakcję zarówno uczniom jak i ich opiekunom.

Duży wkład pracy uczniów w realizację projektu pogłębił ich wiedzę na temat Internetu. Koordynacja pracy uczniów pomogła udoskonalić umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy i organizację własnej pracy.Uczniowie bardzo wnikliwie dokonali samooceny.

Projekt edukacyjny jest dowodem na to, że długofalowa praca dydaktyczna i wychowawcza przynosi mądre i wartościowe efekty. Pracę i zaangażowanie uczniów doceniono. Podsumowując działania młodzieży można stwierdzić, że zamierzone cele projektu zostały osiągnięte.

22.06.2018
Galeria
 
 
Szukaj
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego