aktualności - Publiczne Gimnazjum im. Wincentego Witosa w Pławie

wiadomości
Idź do spisu treści

Menu główne

aktualnosci

Całe życie jest nauką...
Michał Opałacz
fotka
28.06.2013
Zakończenie roku szkolnego

Wytrwale i sumiennie uczyli się, aby poznawać tajemnice otaczającego świata. Mowa o trzecio-klasistach, którzy 27 czerwca opuścili mury naszej szkoły i stali się jej absolwentami.

Pożegnanie absolwentów było wielkim świętem dla naszej społeczności gimnazjalnej, dlatego tę wyjątkową uroczystość zaszczycili swą obecnością znamienici goście: przewodniczący rady gminy Borowa - Mieczysław Wiącek, dyrektor gimnazjum - Kazimiera Smoleń, ks. prałat - Józef Mróz, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie - Jadwiga Trzpis, sekretarz gminy Borowa - Czesław Rogóż, przewodniczący komisji oświaty - Zdzisław Moryto, przewodnicząca rady rodziców - Dorota Taras-Grzelak, radna powiatu mieleckiego - Beata Zakręcka, przedstawiciele Banku Spółdzielczego w Borowej - Józef Dąbrowski, Edward Guzy, Urszula Ciechońska i Barbara Trzpis. Przybyli również byli i obecni nauczyciele, rodzice, pracownicy administracji i obsługi oraz koleżanki i koledzy z klas młodszych.

Uczniowie klas III na początku akademii wykonali ostatnie bardzo ważne zadanie - przekazali na ręce przedstawicieli klas drugich sztandar, który jest symbolem szkoły. Drugoklasiści zobowiązali się strzec honoru sztandaru oraz godnie reprezentować społeczność gimnazjalną. Nowi absolwenci zaprezentowali także montaż słowno-muzyczny, w którym wierszem i piosenką wyrazili głęboką wdzięczność wszystkim nauczycielom za pomoc i trud włożony w pracę wychowawczą. Obiecali także dzielić się swoimi problemami, sukcesami i osiągnięciami. Tych ostatnich z pewnością nie zabraknie, ponieważ trzecioklasiści uzyskali wysokie wyniki z tegorocznego egzaminu gimnazjalnego, które są ukoronowaniem ich pracy w gimnazjum Najwyższą średnią ocen w minionym roku szkolnym w klasach trzecich uzyskały uczennice klasy IIIa - Magdalena Gawżyńska i Barbara Robak, zaś Martyna Wiącek najlepiej poradziła sobie z testami egzaminacyjnymi.

Pani dyrektor - Kazimiera Smoleń, wręczyła najlepszym uczniom świadectwa z paskiem, indywidualne wyróżnienia i nagrody m.in. za wzorową frekwencję i dla najlepszych czytelników oraz specjalne podziękowania dla rodziców za zaangażowanie w życie szkoły oraz owocną współpracę. Pan Łukasz Leś nagrodził członków samorządu uczniowskiego za aktywną działalność. Dyplomy uznania otrzymali także sportowcy, którzy w zawodach na szczeblu powiatowym i wojewódzkim osiągali wysokie wyniki. Tytuł najlepszego sportowca kapituła przyznała uczniowi klasy IIIb - Ernestowi Pazdro.

Innym powodem do dumy była nagroda - dużych rozmiarów telewizor - dla Szkolnej Kasy Oszczędności za zajęcie I miejsca w województwie w konkursie "Dziś oszczędzam w SKO, jutro w Banku Spółdzielczym". Dyplomy uznania otrzymali najlepiej oszczędzający uczniowie oraz opiekunki SKO - Teresa Czerwiec i Alicja Polak.

Następnego dnia miała miejsce uroczystość zakończenia roku szkolnego 2012/2013 dla klas I i II. Młodzi gimnazjaliści również mogą pochwalić się wysokimi wynikami w nauce. Najlepsi uczniowie otrzymali na forum szkoły swiadectwa z paskiem, nagrodzeni zostali również ci, którzy w minionym roku szkolnym wykazali się wzorową frekwencją. Najwyższą średnią ocen w szkole uzyskała uczennica klasy IIb - Alicja Trzpis, która otrzymała z rąk pani dyrektor dyplom i statuetkę Prymusa Gimnazjum.

Uczniowie po uroczystym apelu z okazji zakończenia roku szkolnego udali się na zasłużony odpoczynek, który będzie okazją do zregenerowania swoich sił i nabrania motywacji do pracy. Wszystkim gimnazjalistom życzymy słonecznych wakacji i … do zobaczenia za dwa miesiące!

3.07.2013
Galeria
 
 
Szukaj
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego