aktualności - Publiczne Gimnazjum im. Wincentego Witosa w Pławie

wiadomości
Idź do spisu treści

Menu główne

aktualnosci

"Nasze preferencje taneczne, muzyczne i teatralne"
Beata Robak
fotka
12.06.2013
Nasze preferencje taneczne...

Na początku roku szkolnego uczniowie i ich rodzice zostali poinformowani przez wychowawcę o warunkach realizacji projektu edukacyjnego. Temat projektu został zaproponowany i wybrany przez uczniów. Uczniowie również zaproponowali opiekunów projektu.

Uczniowie zostali zapoznani przez wychowawcę ze specyfiką projektu i jego dokumentacją. Wypełnili i zapoznali się z następującymi dokumentami: deklaracja ucznia o przystąpieniu do projektu edukacyjnego, kontrakt między uczniami grupy a opiekunem projektu, karta projektu, harmonogram realizacji projektu, a na zakończenie projektu karta samooceny, karta oceny koleżeńskiej i ankieta ewaluacyjna.

Opiekunowie pracę z uczniami rozpoczęli od omówienia celów, a także ustalili z uczniami terminy wykonania poszczególnych zadań oraz zasady obowiązujące podczas realizacji projektu. Wyjaśnili kluczowe zagadnienia oraz omówili narzędzia, które uczniowie będą mogli zastosować.

W czasie realizacji projektu uczniowie twórczo współpracowali w grupach podczas wykonywania powierzonych im zadań. Korzystali z różnych źródeł przy wyszukiwaniu informacji na określony temat. Zaplanowane zadania wykonywali zgodnie z planem.
Poszczególne grupy wykonały następujące zadania:

Grupa taneczna:
 • przygotowano prezentacje układów tanecznych tańców: hip - hop, rumba, cha-cha, taniec współczesny
 • wykonano plakaty na temat: Terapia taneczna oraz plakat przedstawiający własne zespoły taneczne uczniów
 • opracowano album ze zdjęciami zespołu "Borowiacy" i "Famous"
 • wykonano prezentację multimedialną na temat "Historia i style tańca"
 • nagrano filmik przedstawiający występy taneczne uczniów realizujących projekt
 • przeprowadzono ankietę przedstawiającą uczucia uczniów naszej szkoły do tańca
Grupa teatralna:
 • wykonano słownik pojęć teatralnych
 • opracowano prezentację multimedialną o najbardziej znanych aktorach teatralnych
 • wykonano gazetkę ścienną na temat "Historia teatru"
 • przeprowadzono klasowy konkurs wiedzy o teatrze
 • przygotowano spektakl teatralny pt. "Gimshow"
Grupa muzyczna:
 • opracowano prezentację multimedialną na temat różnych gatunków muzyki
 • przeprowadzono i opracowano wyniki ankiety na temat "Preferencje muzyczne współczesnej młodzieży"
 • nagrano piosenkę "Mission Impossible" z wykorzystaniem szklanek i butelek
 • wykonano plakaty z najpopularniejszymi zespołami oraz wokalistami
 • przeprowadzono sondę wśród uczniów naszej szkoły na temat upodobań muzycznych
 • nagrano "Harlem Shake"

Prezentacja projektu odbyła się na sali gimnastycznej w obecności dyrektora szkoły, rodziców, opiekunów projektu, wychowawcy, uczestników grup projektowych i uczniów klas pierwszych. Uczniowie zaprezentowali wyniki swojej pracy. Dzień prezentacji projektu dostarczył widowni ogromną porcję wiedzy, był inspirujący i ciekawy. Pozwolił gimnazjalistom wykazać się różnymi umiejętnościami i wiadomościami, pokazał ich pracowitość, inicjatywę i zainteresowania. Niewątpliwie przyniósł satysfakcję zarówno uczniom jak i ich opiekunom.

11.09.2013
Galeria
 
 
Szukaj
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego