INFO - Publiczne Gimnazjum im. Wincentego Witosa w Pławie

info
Idź do spisu treści

Menu główne

kalendarz

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018
I półrocze

4 września 2017 r. - 26 stycznia 2018 r.

Spotkania z rodzicami:
 • 13 września 2017 r. godz. 17.00
 • 6 listopada 2017 r. godz. 17.00
 • 14 grudnia 2017 r. - Dzień Otwarty; dyżur nauczycieli (dla chętnych rodziców) godz. 14.30 - 16.30 w SP Borowa

Klasyfikacja śródroczna:
 • 18 stycznia 2018 r.

II półrocze

29 stycznia 2018 r. - 23 czerwca 2018 r.

Spotkania z rodzicami:
 • 9 kwietnia 2018 r. godz. 17.00
 • 29 maja 2018 r. - Dzień Otwarty; dyżur nauczycieli (dla chętnych rodziców) godz. 14.30-16.30 w SP Borowa
 • 13 czerwca 2018 r. godz. 17.00
Klasyfikacja roczna:
 • 5 czerwca 2018 r. - oceny proponowane
 • 12 czerwca 2018 r. - oceny końcoworoczne
Terminy ferii i przerw świątecznych:
 • 23 - 31 grudnia 2017 r. - zimowa przerwa świąteczna
 • 29 stycznia - 11 lutego 2018 r. - ferie zimowe
 • 29 marca - 3 kwietnia 2018 r. - wiosenna przerwa świąteczna
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Borowej ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku 2017/2018:
 • 18, 19, 20 kwietnia 2018 r. (egzaminy gimnazjalne)
 • 30 kwietnia 2018 r.
 • 2 maja 2018 r.
 • 4 maja 2018 r.
 • 1 czerwca 2018 r.
Imprezy szkolne organizowane we współpracy z Radą Rodziców:
 • Zabawa andrzejkowa 29 listopada 2017 r.
 • Zabawa karnawałowa 13 lutego 2018 r.
INFO
 
 
Szukaj
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego