INFO - Publiczne Gimnazjum im. Wincentego Witosa w Pławie

info
Idź do spisu treści

Menu główne

kalendarz

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019
I półrocze

3 września 2018 r. - 31 stycznia 2019 r.

Spotkania z rodzicami:
 • 13 listopada 2018 r. godz. 17.00 - oddział gimnazjalny i klasy VIII - Pławo
 • 14 listopada 2018 r. godz. 17.00 - SP Borowa
 • 18 grudnia 2018 r. - dyżur wszystkich nauczycieli (dla chętnych rodziców) godz. 14.30 - 16.30 - SP Borowa
 • 29 stycznia 2019 r. godz. 17.00 - oddział gimnazjalny i klasy VIII - Pławo
 • 30 stycznia 2019 r. godz. 17.00 - SP Borowa

Klasyfikacja śródroczna:
 • 24 stycznia 2019 r.

II półrocze

1 lutego 2019 r. - 21 czerwca 2019 r.

Spotkania z rodzicami:
 • 2 kwietnia 2019 r. godz. 17.00 - oddział gimnazjalny i klasy VIII - Pławo
 • 3 kwietnia 2019 r. godz. 17.00 - SP Borowa
 • 21 maja 2019 r. - dyżur wszystkich nauczycieli (dla chętnych rodziców) godz. 14.30 - 16.30 - SP Borowa
 • 12 czerwca 2019 r. godz. 17.00 - oddział gimnazjalny i klasy VIII - Pławo
 • 13 czerwca 2019 r. godz. 17.00 - SP Borowa
Klasyfikacja roczna:
 • 4 czerwca 2019 r. - oceny proponowane
 • 11 czerwca 2019 r. - oceny końcoworoczne
Terminy ferii i przerw świątecznych:
 • 23 - 31 grudnia 2018 r. - zimowa przerwa świąteczna
 • 11 - 224 lutego 2019 - ferie zimowe
 • 18 - 23 kwietnia 2019 r. - wiosenna przerwa świąteczna
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych
 • 2 listopada 2018 r.
 • 10, 11, 12, 15, 16, 17 kwietnia 2019 r. (egzaminy)
 • 2 maja 2019 r.
Imprezy szkolne organizowane we współpracy z Radą Rodziców:
 • 28 listopada 2018 r. - Zabawa andrzejkowa 3,4,5,6-latki i klasy I-III - SP Borowa godz. 16.30-18.30
 • 29 listopada 2018 r. - Zabawa andrzejkowa klasy IV-VII - SP Borowa godz. 17.00-20.00
 • 29 listopada 2018 r. - Zabawa andrzejkowa klasy VIII i III gimnazjum - Pławo godz. 17.00-20.00
 • 5 lutego 2019 r. - Zabawa karnałowa 3,4,5,6-latki i klasy I-III - SP Borowa godz. 16.30-18.30
 • 6 lutego 2019 r. - Zabawa andrzejkowa klasy IV-VII - SP Borowa godz. 17.00-20.00
 • 6 lutego 2019 r. - Zabawa andrzejkowa klasy VIII i III gimnazjum - Pławo godz. 17.00-20.00
INFO
 
 
Szukaj
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego