wycieczki - Publiczne Gimnazjum im. Wincentego Witosa w Pławie

ogloszenie
Idź do spisu treści

Menu główne

ogloszenia

"Zapobiegajmy pożarom"
"Zapobiegajmy pożarom"

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
"Zapobiegajmy pożarom"
(eliminacje gminne do 14 grudnia 2012 roku)
Tematyka obejmuje udział jednostek straży pożarnych w akcjach ratowniczo - gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych oraz szkoleniu, zawodach, działalności prewencyjnej, kulturalnej i historię pożarnictwa. Przedmiotem konkursu są prace w dziedzinie malarstwa, grafiki, tkactwa, płaskorzeźby, metaloplastyki, itp.
Każdy autor może wykonać od 1 do 5 prac.

Prace należy składać w bibliotece szkolnej
do 14 grudnia 2012 roku.

15.10.2012
Galeria
 
 
Szukaj
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego