wycieczki - Publiczne Gimnazjum im. Wincentego Witosa w Pławie

wiadomości
Idź do spisu treści

Menu główne

pedagog

Terminy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży
Magdalena Białek
1.od 13 do 31 maja 2013 r. Składanie podań przez kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.
2.do 7 czerwca 2013 r. Sprawdzian uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych oraz próby sprawności fizycznej dla kandydatów do szkół i klas sportowych.
3.28 czerwca –
2 lipca 2013 r.
do godziny 15.00
Przyjmowanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum oraz kopii zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego otrzymanych z OKE, poświadczonych przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył.
4.do 5 lipca 2013 r. do godziny 12.00Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych.
5.do 8 lipca 2013 r. do godziny 13.00Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginałów dokumentów.
6.do 10 lipca 2013 r. do godziny 10.00Składanie przez uczniów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi miejscami.
7.10 lipca 2013 r. do godziny 12.00 Ogłoszenie przez dyrektora listy uczniów przyjętych do szkoły.
8.do 10 lipca 2013 r. do godziny 12.00Przekazanie Kuratorowi Oświaty informacji w formie elektronicznej o wnioskach naboru do szkół ponadgimnazjalnych i wolnych miejscach.
Galeria
 
 
Szukaj
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego