wycieczki - Publiczne Gimnazjum im. Wincentego Witosa w Pławie

wiadomości
Idź do spisu treści

Menu główne

pedagog

Jakie szkoły? Jakie zawody?
Magdalena Białek

Tegoroczni absolwenci gimnazjum będą mogli kontynuować naukę w: liceum ogólnokształcącym, technikum lub zasadniczej szkole zawodowej. Od 1 września nauka we wszystkich zasadniczych szkołach zawodowych będzie trwać 3 lata. W liceum ogólnokształcącym, technikum i zasadniczej szkole zawodowej uczniowie będą mieli te same przedmioty ogólnokształcące w zakresie podstawowym. W liceum i technikum wybrane z nich będą realizowane także w zakresie rozszerzonym. Ponadto zostaną wprowadzone dodatkowe przedmioty uzupełniające.

W szkołach zawodowych uczniowie będą mogli kształcić się w wielu zawodach, których lista zmieniła się z od 1 września 2012 roku. W zasadniczych szkołach zawodowych będzie można teraz wybrać jeden z 76 zawodów, a w technikum jeden z 92. Dlatego przy podejmowaniu decyzji o wyborze zawodu koniecznie trzeba sprawdzić, czy w danej szkole będzie można się go uczyć od 1 września.

Dlaczego podzielono zawód na kwalifikacje?

W zawodowych szkołach wyodrębniono kwalifikacje. Przybliży to kształcenie zawodowe do rzeczywistych potrzeb i oczekiwań pracowników. Ułatwi absolwentom kształcenia zawodowego znalezienie pracy. Da im też możliwość zdobywania dodatkowych kwalifikacji w innych zawodach.

Absolwenci nie będą więc "przywiązani" do jednego zawodu. Będą mogli indywidualnie i elastycznie planować swoją ścieżkę edukacyjną i zawodową. Będą lepiej umieli mówić o tym, co potrafią. Teraz w nazwach kwalifikacji wprost będą mieli podpowiedź czego nauczyli się w szkole.

Liczba kwalifikacji, które wyodrębniono w zawodzie jest zależna od jego złożoności. Przykład zawodu z jedną kwalifikacją:

OGRODNIK
  • Zakładanie i prowadzenie upraw roślinnych
Przykład zawodu z dwiema kwalifikacjami:
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
  • Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
  • Sporządzanie potraw i napojów
Przykład zawodu z trzema kwalifikacjami:
TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
  • Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
  • Diagnozowanie oraz naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
  • Organizacja oraz prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
Galeria
 
 
Szukaj
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego