aktualności - Publiczne Gimnazjum im. Wincentego Witosa w Pławie

wiadomości
Idź do spisu treści

Menu główne

aktualnosci

Nasze atuty

Kładziemy nacisk na:

 • Kształcenie umiejętności w zakresie wszystkich przedmiotów
 • wykorzystanie ich w praktyce
 • Rozwijanie twórczego myślenia uczniów
 • Wdrażanie uczniów do samodzielności
 • Wykorzystywanie technologii informatycznych w procesie lekcyjnym
 • Systematyczne diagnozowanie uzdolnień uczniów, sytuacji i potrzeb wychowawczych
 • Wprowadzanie uczniów w świat prawa moralnego i świat wartości
 • Wychowanie młodzieży w oparciu o polskie tradycje patriotyczno-religijne
 • Przygotowanie do życia w tolerancji
 • Stwarzanie warunków do samodzielnego podejmowania zadań i ponoszenia za nie odpowiedzialności
 • Współpraca z rodzicami w celu optymalizacji sprawowania opieki nad dziećmi
Galeria
 
Szukaj
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego