aktualności - Publiczne Gimnazjum im. Wincentego Witosa w Pławie

wiadomości
Idź do spisu treści

Menu główne

aktualnosci

Innowacje pedagogiczne
 1. Projekt "Kreatywna szkoła to twórczy uczeń" - Internet i technologie informacyjne w nauczaniu przedmiotowym (listopad 2009 - sierpień 2012). Projekt zakładał wdrażanie e -kształcenia do prowadzenia przez nauczycieli zajęć pozalekcyjnych z uczniami:
 2. Uzyskanie certyfikatów E-Nauczyciela przez 3 nauczycieli gimnazjum, stanowią one potwierdzenia kompetencji w zakresie przygotowania
 3. i prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem technologii informacyjnych
 4. Utworzenie platformy moodle na stronie internetowej szkoły do realizacji zadań z różnych przedmiotów
 5. Prowadzenie dziennika elektronicznego
 6. Program "Ekonomia na co dzień" realizowany we współpracy
 7. z Narodowym Bankiem Polskim. Jest to program rozszerzający i uzupełniający do przedmiotu wiedza o społeczeństwie, realizowany również w ramach działalności Szkolnej Kasy Oszczędności
 8. Projekt "I co dalej, gimnazjalisto?" realizowany we współpracy
 9. z Zespołem Szkół Ekonomicznych w Mielcu
 10. Program wychowania patriotycznego i społecznego "Moja mała Ojczyzna"
 11. Wdrożenie innowacji w nauczaniu poprzez wyposażenie szkoły w tablicę interaktywną.
 12. Udział uczniów w Festiwalu Nauki i Techniki w ramach programu "Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie Podkarpackim", którego koordynatorem jest Agencja Rozwoju Regionalnego "MARR" S.A w Mielcu
 13. Zorganizowanie akcji profilaktycznej pod nazwą "Jesienną porą", celem tego przedsięwzięcia było propagowanie zdrowego stylu życia, wolnego od alkoholu, papierosów i narkotyków, przeciwdziałanie patologiom oraz dostarczanie pozytywnych wzorców spędzania wolnego czasu (konkurs "Jesienny stragan", Konkurs plastyczny "Używkom nie!")
Galeria
 
Szukaj
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego