aktualności - Publiczne Gimnazjum im. Wincentego Witosa w Pławie

wiadomości
Idź do spisu treści

Menu główne

aktualnosci

Misja szkoły

Publiczne Gimnazjum w Pławie jest szkołą przyjaźnie wymagającą, która zapewnia dobrą opiekę i skutecznie przygotowuje do dorosłości. Jesteśmy po to, aby wyposażać uczniów w wiedzę, umiejętności i postawy niezbędne do dalszego kształcenia oraz uświadamiać i rozwijać talenty uczniowskie. Naszym celem jest rozwijanie kreatywności, asertywności i wychowanie młodzieży oparte na wartościach i normach społecznych. Pielęgnujemy dziedzictwo kulturowe i doskonalimy funkcjonowanie uczniów w społeczeństwie.

"Szkoła i oświata są podstawą wszelkiego postępu i dobrobytu"

Wychowanie jest procesem niezwykle delikatnym i złożonym. Wychowywać to nie znaczy kształcić tylko rozum, lecz kształcić harmonijnie całego człowieka, a więc także jego serce i charakter. Wychowywać, to znaczy również - z pokolenia na pokolenie przekazywać wartości, które nadają życiu sens i wypełniają je treścią. Wiek dorastania to etap procesu rozwoju, kiedy krystalizują się struktury osobowości, kształtuje się samodzielność życiowa i bardzo widoczne stają się zmiany fizyczne. Młodzież, która wchodzi w fazę dojrzewania, jest szczególnie wrażliwa na otoczenie, krytyczna i buntowniczo nastawiona do świata. Te właściwości dorastającej młodzieży wyznaczają zatem kierunek pracy wychowawczej. Nauczyciel - wychowawca nie może sprowadzać wychowania jedynie do dyrektywnego sterowania wychowankiem, lecz dawać przykład swoją postawą i tak organizować proces wychowawczy, by wspierać ucznia w kierowaniu własnym rozwojem.

Galeria
 
 
Szukaj
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego